Zpět na články

Slovník pojmů

Redakce
|
03. 02. 2022
|
Rady a tipy

Hypoteční úvěr Hypoteční úvěr je spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěný zástavním právem k nemovitosti (hypotéka = zástava). Hypotéka je určena k financování nákupu, stavby nebo rekonstrukce nemovitosti (za nemovitost je považován pozemek, dům, byt nebo rekreační objekt). Americká hypotéka Americká hypotéka je neúčelový hypoteční úvěr. Zapůjčené finanční prostředky lze použít i k zakoupení movitých věcí, jako třeba automobil, […]

Hypoteční úvěr

Hypoteční úvěr je spotřebitelský úvěr na bydlení zajištěný zástavním právem k nemovitosti (hypotéka = zástava). Hypotéka je určena k financování nákupu, stavby nebo rekonstrukce nemovitosti (za nemovitost je považován pozemek, dům, byt nebo rekreační objekt).

Americká hypotéka

Americká hypotéka je neúčelový hypoteční úvěr. Zapůjčené finanční prostředky lze použít i k zakoupení movitých věcí, jako třeba automobil, studium, dovolená (zapůjčené finance z americké hypotéky nelze použít do podnikání).

Úroková sazba

Úroková sazba je procentní vyjádření, které říká, jakou částku zaplatíte navíc bance za poskytnutí hypotečního úvěru za určité časové období. Pro hypoteční úvěry se uvádí roční úroková sazba (zkratka p.a. – per annum). Jde prakticky o odměnu bance za poskytnutí hypotečního úvěru.

RPSN

RPSN je zkratka pro ukazatel roční procentní sazby nákladů hypotečního úvěru. Tento ukazatel obsahuje všechny náklady spojené s hypotečním úvěrem, tzn. úrokovou sazbu, poplatky, které si banka účtuje za zprostředkování hypotečního úvěru, za uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, vedení úvěrového účtu, správu hypotečního úvěru nebo i pojištění schopnosti splácet.

Hodnota RPSN je uváděna v procentech za rok, stejně jako úroková sazba (tedy p.a.). RPSN umožňuje žadateli o hypoteční úvěr rychle a velice jednoduše porovnat výhodnost nabízených hypoték jednotlivých bank. Všichni poskytovatelé hypotečního úvěru mají ze zákona povinnost výši RPSN uvádět.

Pozor, některé náklady spojené s hypotečním úvěrem však nemusí být součástí tohoto ukazatele. U hypotéky se jedná například o poplatek za vyhotovení odhadu ceny nemovitosti nebo poplatky spojené s vkladem zástavního práva do katastru nemovitostí.

Délka fixace úrokové sazby tzv. Fixační období

Fixační období představuje časový úsek, ve kterém je úroková sazby hypotečního úvěru nastavena na určitou pevnou hodnotu, a banka ani klient nemohou hodnotu úrokové sazby v tomto časovém úseku změnit.

Konsolidace

Konsolidace je termín, který označuje sloučení více půjček do jedné. Konsolidaci využívají žadatelé o úvěr, kteří nejsou již schopni splácet svoje aktuální závazky vůči věřitelům. Konsolidací mohou zpřehlednit svoje závazky, případně dosáhnout lepších podmínek splácení úvěru.

Refinancování hypotečního úvěru

Refinancování hypotéky je výraz označující splacení již existujícího hypotečního úvěru u jedné banky novým hypotečním úvěrem poskytnutým jinou bankou s výhodnějšími podmínkami pro žadatele o hypotéku.

Nejvýhodnější je refinancování hypotéky při konci fixačního období původního hypotečního úvěru, kdy lze splatit celý úvěr, bez jakýchkoli sankcí ze strany banky za předčasné splacení hypotečního úvěru. Ke zjištění nejvýhodnějších podmínek refinancování hypotéky můžete využít našich kalkulací.

Prostřednictvím refinancování lze snížit měsíční splátky hypotéky, snížit úrokovou sazbu a RPSN, změnit dobu splatnosti, nebo třeba snížit výši hypotečního úvěru (část jej splatit).

Měsíční splátka, Anuitní splácení

Měsíční splátka představuje souhrnnou výši finančních prostředků, které musíte pravidelně každý měsíc zaplatit bance za příslušný hypoteční úvěr. Pro hypotéky je typické splácení pravidelnými splátkami, tzv. anuitní splácení.

Anuita se skládá z úroku a úmoru, přičemž úmorem rozumíme splacení části hypotečního úvěru. Poměr mezi úrokovou platbou a umořenou částkou se každou měsíční splátkou mění.  V průběhu splácení klesá podíl úroku a zároveň roste podíl úmoru, tzn. každou další splátkou splatíte větší část z hypotečního úvěru.

Splátkový kalendář

Splátkový kalendář je ze zákona povinnou součástí každé smlouvy o hypotečním úvěru. Udává přesný rozpis měsíčních splátek včetně termínu jejich splatnosti. Termín splatnosti představuje den, kdy je měsíční splátka hypotéky připsána na účet banky, nikoli den, kdy je splátka bance odeslána.

Doba splatnosti

Doba splatnosti, neboli délka splácení hypotéky, představuje celkovou dobu splácení hypotečního úvěru. Obvykle je délka splatnosti vázána na produktivní věk žadatele o úvěr a nesmí překročit 70 let věku. Čím delší je doba splatnosti hypotéky tím je nižší splátka a naopak. Nejvýhodnější délka splatnosti hypotečního úvěru se pohybuje mezi 25-30 lety, kdy je nejlepší poměr mezi výší měsíční splátky a náklady na úvěr.

Zástavní právo k nemovitosti

Zástavní právo představuje právo zajišťující pohledávky úvěrující banky při čerpání hypotečního úvěru. Zástavní právo při neplnění povinnosti splácet hypoteční úvěr umožňuje bance prodat zastavenou nemovitost a z výnosu prodeje uspokojit svoji pohledávku. Prodej nemovitosti je však až krajním řešením nesplácení dluhu z hypotečního úvěru a musí být realizován prostřednictvím soudu, zpravidla dražbou.

LTV

LTV je zkratka pro anglický termín „Loan To Value“, česky „půjčka proti hodnotě“. Označuje poměr mezi výší hypotečního úvěru a hodnotou zastavené nemovitosti. LTV udává tuto hodnotu v procentech a vždy vychází z odhadní ceny nemovitosti. Obecně platí, čím vyšší je LTV, tím rizikovější je klient pro banku a tím je vyšší i úroková sazba.

Pomocí LTV lze tedy vypočítat kolik financí si můžete pomocí hypotéky půjčit. Pokud je LTV hypotéky 90 % a odhadní cena nemovitosti je 1 000 000 korun, pak můžete získat hypoteční úvěr maximálně ve výši 900 000 korun.

DSTI

DSTI je zkratka pro anglický termín „Debt Service To Income“. DSTI označuje poměr výše měsíčních splátek veškerých úvěrů (kontokorent, kreditka, spotřebitelský úvěr, hypotéka…) vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele o hypotéku. Jeho výši, jako omezující parametr pro poskytnutí hypotéky, stanovuje ČNB a udává se v procentech. To znamená, že ukazatel udává, kolik procent z měsíčních příjmů lze použít na splácení všech úvěrů.

DTI

DTI je zkratka anglického názvu „Debt To Income“. Tento omezující parametr opět stanovuje ČNB a udává poměr celkového zadlužení proti celkovému ročnímu čistému příjmu žadatele o hypoteční úvěr. To znamená, že hodnota DTI stanovená ČNB udává násobek možného maximálního zadlužení (výše všech úvěrů) vůči ročnímu čistému příjmu.